Privacy Policy

Privacy Policy เป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetelite.xyz ได้มีการจัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้บริการบนเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูล , การนำข้อมูลมาใช้งาน , การเผยแพร่ข้อมูล เป็นต้น โดยสมาชิกทุกท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ให้ละเอียด เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabetelite.xyz ของเรามีมาตรการในการควบคุมและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บและมีความปลอดภัยเป็นอย่างดี

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตั้งแต่ขั้นตอนสมาชิก โดยข้อมูลที่เราจัดเก็บนั้นจะอยู่บนฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ , นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , Email เป็นต้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

เราจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบคุกกี้ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน , การเข้าสู่ระบบ , การเข้าร่วมเดิมพัน เป็นต้น โดยการจัดเก็บรูปคุกกี้นี้ จะทำให้คุณสามารถเข้าใช้งานในครั้งถัดไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเรายังมีการจัดเก็บข้อมูลจากเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ ร่วมด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

จากการรวบรวมข้อมูลที่เราได้จัดเก็บและเทคโนโลยีการติดตาม ทำให้เราได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้เล่นเบื้องต้นได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดทำโปรโมชั่น , การทำการตลาด , การแจ้งข่าวสาร , การพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น เป็นต้น

 • การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายแชร์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปยังสาธารณะหรือบุคคลภายนอก ยกเว้นได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี และในกรณีที่มีการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดี ตามมาตรการความปลอดภัย และมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการคัดกรองข้อมูลจากการสมัครสมาชิกอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้ามาใช้บริการ หากเราพบเจอเราจะทำการระงับบัญชีผู้ใช้นั้นทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน สามารถร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ที่ contact@ufabetelite.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการพิจารณาตามสถานการณ์และความเหมาะสม และจะประกาศให้ทราบทันทีผ่านทางเว็บไซต์หลัก ufabetelite.xyz

 • การติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อสอบถาม หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ที่ contact@ufabetelite.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นฉบับแรก โดยได้มีการเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาในภายหลัง ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

ทางผู้ให้บริการ ufabetelite.xyz ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสม